Revision – en kvalitetsstämpel på din årsredovisning

I Sverige ska alla aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd revisor liksom många ekonomiska föreningar och stiftelser och ideella föreningar.

Revisionen är på många sätt en kvalitetsstämpel som ger trovärdighet åt ditt företags årsredovisning och övrig ekonomisk information. Syftet är att alla dina intressenter ska kunna förlita sig på den information ditt företag lämnar. (FAR)

Vår uppgift vid revision är att se till att din redovisning ger en rättvisande bild av ditt företag.

Revision: är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. (FAR) resultatet av revisionen är en revisionsberättelse.


”Genom engagemang, kunskap och med ett nätverk av specialistkompetenser vill vi bidra till att skapa en trygg plattform att agera utifrån, så att du mer målinriktat kan fokusera på att ta vara på dina ekonomiska – och affärsmässiga möjligheter. ”