Redovisning

Inom ramen för den oberoende revisionen kan våra medarbetare bistå med upprättande av bokslut, årsredovisningar och bolagsdeklarationer, liksom biträda och utbilda personal i redovisning och redovisningsfrågor.

Vi har full kompetens även för handelsbolag och enskilda firmor.


”Genom engagemang, kunskap och med ett nätverk av specialistkompetenser vill vi bidra till att skapa en trygg plattform att agera utifrån, så att du mer målinriktat kan fokusera på att ta vara på dina ekonomiska – och affärsmässiga möjligheter. ”