Rådgivning

Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning i samband med finansierings-, skatte- och obeståndsfrågor samt vid företagsöverlåtelser och generationsskiften. I vårt nätverk finns kompletterande kompetens att tillgå i form av redovisningskonsulter, skattejurister och advokater.


”Genom engagemang, kunskap och med ett nätverk av specialistkompetenser vill vi bidra till att skapa en trygg plattform att agera utifrån, så att du mer målinriktat kan fokusera på att ta vara på dina ekonomiska – och affärsmässiga möjligheter. ”