Revision och rådgivning mot små, medelstora företag och bostadsrättsföreningar

Håkan Werell, auktoriserad revisor

Håkan Werell, auktoriserad revisor

Bättre beslutsunderlag, en tryggare utveckling och en ökad lönsamhet.

Werells är en professionell, engagerad revisionsbyrå och rådgivare som fokuserar på att använda dina siffror på ett sätt som ger dig och ditt företag bättre beslutsunderlag, en tryggare utveckling och en ökad lönsamhet.

Vår viktigaste uppgift är, förutom att granska siffror, att lära känna ditt företag, kontinuerligt följa verksamheten och vara en inspirerande samtalspartner som samtidigt är uppdaterad inom lagstiftning och regelverk. Läs mer »

Våra tjänster

revision

Revisionen ska ses som en kvalitetsstämpel på ditt bolags årsredovisning.

rådgivning

Vi erbjuder även kvalificerad rådgivning i samband med finansierings…

redovisning

Vi har full kompetens för aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor.


”Genom engagemang, kunskap och med ett nätverk av specialistkompetenser vill vi bidra till att skapa en trygg plattform att agera utifrån, så att du mer målinriktat kan fokusera på att ta vara på dina ekonomiska – och affärsmässiga möjligheter. ”